Confidentialitate si prelucrare date

Informatiile de mai jos se refera la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si la drepturile dumneavoastra astfel cum acestea sunt prevazute si garantate de dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 numit GDPR- Regulamentul General privind Protectia Datelor, de normele de aplicare ale acestuia, precum si de orice alte dispozitii legale aplicabile in materia datelor cu caracter personal.

CINE SUNTEM
Urban Brands reprezinta denumirea comerciala a SC URBAN FAB SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Casin numarul 18, apartamentul 2 sector 1, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 13832/2013, Cod Unic de Inregistrare Fiscala 32447598.
URBAN FAB SRL, in calitate de operator al datelor dumneavostra cu caracter personal, respectam dispozitii legale in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal si intelegem sa punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care combat prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM SI IN CE SCOPURI
In acest sens, stocam si prelucram numele si prenumele dumneavoastra, domiciliul, adresa de corespondenta, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal, varsta, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, numarul de telefon, adresa de e-mail, datele cardului bancar, precum si orice alte categorii de informatii furnizate de catre dumneavostra in calitate de client sau transmise de catre terti, in urmatoarele scopuri:
-executarea contractului precum si a operatiunilor premergatoare acestuia;
-indeplinirea obligatiilor fiscale ale societatii noastre legate de facturare si raportarea catre autoritatile fiscale;
-publicitate si marketing;
-indeplinirea obligatiilor noastre legate de tinerea evidentelor contabile;
-asigurarea comunicarii cu dumneavoastra prin intermediul serviciilor de posta/curierat, precum si prin intermediul telefonului si al e-mail-ului;
-apararea diverselor interese legitime.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Aceste date vor fi pastrate pe durata mentinerii contului dumneavoastra pe site-ul urbanbrands.ro sau pana la data retragerii consimtamantului dumneavoastra.
Pentru contractele incheiate, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata tinerii evidentelor societatii, conform normelor legale in vigoare.

CATRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatorii destinatari sau categorii de destinatari:
-furnizorilor de servicii IT;
-furnizorilor de servicii de marketing si publicitate;
-furnizorilor de servicii de curietar;
-furnizorilor de servicii de plata/bancare;
-institutiilor pubice, in masura existentei si in limitele unui temei legal ce sta la baza transmiterii datelor.
SECURITATEA DATELOR
Utilizam mijloace tehnice si organizatorice pentru stocarea datelor in conditii de securitate, folosind servere securizate conform standardelor tehnologice in vigoare.
Cu toate acestea, dorim sa va facem atenti cu privire la vulnerabilitatea sistemelor informatice in fata atacurilor cibernetice, situatii independente de controlul nostru si care pot genera accesul unor persoane neautorizate la informatiile dumneavoastra cu caracter personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
In calitate de persoana vizata, conform normelor GDPR , aveti urmatoarele drepturi:
-dreptul de acces la date;
-dreptul la rectificare;
-dreptul la stergerea datelor;
-dreptul la restrictionarea prelucrarii;
-dreptul la portabilitatea datelor;
-dreptul la opozitie;
-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata;
-dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
-dreptul de a va retrage consimtamantul.

ONORARII
Informatiile furnizate de dumneavoastra, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit. Cu toate acestea, in masura in care cererile formulate de dumneavoastra sunt nefondate sau excesive, in special din perspectiva caracterului lor repetitiv, putem fie sa percepem o taxa tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor necesare, fie sa refuzam sa dam curs cererii.

CUM NE CONTACTATI
Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal ne puteti contacta in scris la adresa de e-mail: .... sau prin posta/curier la adresa: Strada Casin numarul 18, apartament 2, sector 1, Bucuresti.
Durata oficiala de raspuns va fi de maximum 30 de zile de la primirea solicitarii dumneavoastra, insa vom depune toate eforturile necesare ca aceasta durata sa fie cat mai scurta.

Web Design By ITeXclusiv.ro